Smegenų laidų išleidimas ir perdavimas: jautrinimas ir hipofrontalumas