Philip Zimbardo: Vaikinų žlugimas? (2011)

Vaikinų mirtis - trumpas profesoriaus Philo Zimbardo TED pranešimas. 2012 m. Gary Wilsono TEDx pranešimas „Puikus pornografijos eksperimentas“ buvo tiesioginis atsakymas į Zimbardo. Pastaba: du straipsniai, kurių bendraautoriai yra Philas Zimbardo ir Gary Wilsonas