Persvarstydamas Ogas ir Gaddamo „Milijonus nedorėlių minčių“ (2012)