Toss Your vadovėliai: Dokumentai iš naujo apibrėžia seksualinės elgsenos priklausomybę

Amerikos narkomanijos draugija