Autortiesības

Creative Commons licence. Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Šajā vietnē ir ar autortiesībām aizsargāts materiāls, kura izmantošanu ne vienmēr autortiesību īpašnieks ir īpaši atļāvis. Mēs darām šādu materiālu pieejamu, cenšoties uzlabot izpratni par atkarības zinātni. Mēs uzskatām, ka tas ir jebkura šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla “godīga izmantošana”, kā paredzēts ASV Autortiesību likuma 107. pantā. Saskaņā ar USC 17. sadaļas 107. sadaļu šīs vietnes materiālus bez peļņas izplata pētniecības un izglītības vajadzībām. Ja vēlaties izmantot šīs vietnes ar autortiesībām aizsargātu materiālu saviem mērķiem, kas pārsniedz “godīgu izmantošanu”, jums jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.