“ သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်စွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာ” ၏ဘာသာပြန်ချက်များ