က porn စွဲမှပြန်လည်ထူထောင်တဲ့အခါမှာ masturbate မှ OK ကိုလား?

နောဧသည်ကနေပိုပြီးအဘို့, http://addictedtointernetporn.com/ သွားရောက်ကြည့်ရှု