ရီးရဲလ်လိင် vs porn လိင်: စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အတူရှင်းလင်းအဆိုပါကွာခြားချက်များ