ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတစ်ခုကအမှန်တကယ်ဦးနှောက်စွဲဖြစ်လာနိုင်သလား? (2011)