ငါသည်ငါ၏စစ်မှန်သောကိုယ်ပိုင် (GoodMenProject) အားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်နိုး Up ကို Outgrowing တာကိုဘယ်လို: Quit မှရဲစွမ်းသတ္တိ