“ NZ Youth and Porn အစီရင်ခံစာတွင်ဆယ်ကျော်သက်များဖြတ်တောက်ရန်ရုန်းကန်နေရသောဆယ်ကျော်သက်များအားဖော်ပြသည်” (NZ Herald)