အရွယ်ရောက်လိင်ယောက်ျားကိုအဆိုပါဇာတ်ကြောင်းခုနှစ်တွင်ညစ်ညမ်းပြီးတော့ Autogynephilia

dysph.jpeg