ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ ICD-11: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder

ICD-11