နည်းပညာ (ဟာသဗဟိုပြပွဲ) ဟာဦးနှောက်ကိုဖျက်ဆီးသည်။ အလက်ဇန္ Katehakis, MFT, CSAT-S က, CST-S က (2017)

ပြပွဲမှ Link ကို: နည်းပညာဟာဦးနှောက်ကိုဖျက်ဆီးနေသည်။ အလက်ဇန္ Katehakis နှင့်အတူဤအစိတ်အပိုင်းမှာစတင်သည် 11: 40

Alexandra Katehakis, MFT, CSAT-S, CST-S အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက