အသက် ၂၅ - ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည်ယောက်ျားလေးကိုသတ်။ လူတစ်ယောက်မွေးဖွားရန်ဖြစ်သည်။