ငါအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများကိုညစ်ညမ်းဇာတ်လမ်းများတွင်“ ရပ်” ခြင်း၊ ပစ္စည်းပစ္စယများပြီးမြောက်ခြင်းနှင့်အတန်းထဲတွင်အာရုံစိုက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်