“ ကျွန်မခင်ပွန်းမှာမွေးရာပါ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်မမသိခဲ့ပါ”