ကျွန်ုပ်ဆရာဝန်အား NoFap နှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (GoldJacketLuke မှဗွီဒီယိုမှ) မေးလိုက်သည်။

[youtube] https://youtu.be/2Pg0uqLDHWA [/ youtube]