Rewiring compulsive များအတွက် Schwartz နည်းစနစ်

တွေအားလုံးကိုအောက်ပါအတိုင်း Doidge စာအုပ်မှကောက်နုတ်ချက်များ, များစွာသောအရာ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သော။ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ Schwartz ၏နည်းစနစ်များအကြောင်း -

Schwartz ၏စာအုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါ သငျသညျသငျ၏ဦးနှောက်မဖြစ်ကြ.

ဤရွေ့ကားကနေစာမျက်နှာများ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်:

စ။ 172
စ။ 173

 


စ။ 174