စိတ်ကူးနှင့်လုပ်ရပ်များအတူတူပင်အာရုံကြောအလွှာ share ကွပ်မျက်ခံရသလား? (1996)

ဦးနှောက် Res Cogn ဦးနှောက် Res ။ 1996 မတ်လ; 3 (2): 87-93 ။
Decety ဂျေ

အရင်းအမြစ်
INSERM ယူနစ် 94, Bron, ပြင်သစ်။

ြဒပ်မဲ့သော

ဤစာတမ်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လူသားတွေအတွက်ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုင်းတာ, စိတ်ပိုင်း chronometry သုံးပြီးမော်တာပုံရိပ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်စပ်မှုများ၏ပြဿနာအမှာစကားပြောကြား။ စိတ်ပိုင်း simulated လုပ်ရပ်များ၏အချိန်ကိုက်နီးကပ်စွာအမှန်တကယ်လှုပ်ရှားမှုကြိမ်တူတဲ့။ မော်တာပုံရိပ်စဉ်အတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုအမှန်တကယ်လေ့ကျင့်ခန်းဖို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှု Parallel ။ ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုတိုးအမှန်တကယ်လှုပ်ရှားမှု (ဆိုလိုသည်မှာ premotor cortex, anterior cingulate, ယုတ်ညံ့ parietal lobule နှင့် cerebellum) ၏ပရိုဂရမ်းမင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်မော်တာ cortical အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အချက်အလက်များ၏ဤသုံးပါးသတင်းရပ်ကွက်အချို့အတိုင်းအတာအထိ, တူညီတဲ့ဗဟိုအဆောက်အဦများစိတ်ကူးနှင့်လုပ်ရပ်များရှယ်ယာကွပ်မျက်ခံရသောအယူအဆအဘို့အစုဆုံထောက်ခံမှုပေး။