လူငယ်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း: စွဲ vulnerabilit ဖို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2013)

FULL PDF ဖိုင်ရယူရန် - လူငယ်များအန္တရာယ်ပြုခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - စွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်း