ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2014) အကြားဆက်ဆံရေး

ဘာသာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်

ဧပြီလ 2015, အတှဲ 54, ပြ2နာ ၃၊ စစ 571-583

ပထမဦးစွာအွန်လိုင်း: 08 မတ်လ 2014

မာရိခခ Short, သောမတ်စ်အီး Kasper, ချဒ်တီ Wetterneck

ြဒပ်မဲ့သော

အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း (IP) စားသုံးမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုမှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် variable တွေကို IP ကိုအသုံးပြုသည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောအရာကိုနားလည်မှုလိုအပ်နေပါသည်။ အဆိုပါ variable တွေကိုတစ်ခုမှာဘာသာရေးနဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများက (N အိုင်ပီဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများပြီးဆုံးသွားသည်။ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် IP ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်လက်ရှိ IP ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးတစ်ပတ်လျှင် ၇၄ မိနစ်နှုန်းဖြင့်သာရှိသည်။ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့သည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသည် IP ကိုလက်ရှိသို့မဟုတ်လက်ရှိကြည့်ရှုရန်အလားအလာနည်းပါးသည်။ အခ်ါနှင့်ပြင်ပဘာသာတရားများနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာတန်ဖိုးများကိုအစဉ်အမြဲအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ရလဒ်များအရအိုင်အက်စ်အသုံးပြုမှုနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားလေ့လာရန်လိုအပ်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။