လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းသာဖြစ်သည်” ဟူသောအဆိုကိုလေ့လာမှုများကမှားယွင်းစေသည်။

disprove.jpg

တစ်ခုမှာ "လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းသာဖြစ်သည်” ဟူသောအဆိုကိုလေ့လာမှုများကမှားယွင်းစေသည်။"

မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထားကြသည်။