လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွင်းဗီဇစကားရပ်များတွင်အပြောင်းအလဲများ (2005)