အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံခံ၏ subpopulations အပေါ်စိတ်ကြွဆေးလုပ်ရပ်များ (2010)