ဖက်တမင်းဆေးပြားဖို့ Ventral Tegmental ဧရိယာကြာရှည်လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အတွက်ကျော်-Expression BDNF နှင့်ကြွက်များ၏ Mesocorticolimbic နေရာများအတွက်ΔFosBဖော်ပြမှုတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း (2013)