ဆန္ဒပြ Neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုပြဿနာ (2007)