မူးယစ်ဆေးအတှေ့အကွုံဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ကြွက်နျူကလိယ accumbens (2012) တွင် Fosb ဗီဇသွေးဆောင် primes