ကင်း-သွေးဆောင်ပလပ်စတစ်ထဲမှာ Histone Methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ (2010)