အဆိုပါဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ် (2012) တွင်နာတာရှည် Opiate Exposure အားဖြင့်သွေးဆောင် FosB / ΔFosBဖော်ပြမှု၏ Glucocorticoids စည်းမျဉ်းဥပဒေ