အသေးစားမော်လီကျူးမျက်နှာပြင်ကူးယူမှတ်တမ်းတင် Factor ΔFosB (2012) ၏ဥပဒေစည်းကမ်းဘက်တော်သားများကသတ်မှတ်ဖေါ်ပြ