ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း DeltaFosB, FosB နှင့် cFos ၏ Striatal စည်းမျဉ်း (2010)