မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် striatal ဟန်ချက်ညီလုပ်ရပ်: တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ (2011)