လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်စိတ်နိုးထ: တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်လှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်း arousal ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလှုံ့ဆော်မှု (1987)