ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူ

ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူ

ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလွန်ကျူးတဲ့အပြုအမူတွေကစွဲလမ်းစေနိုင်တယ်၊ အဆိုပါစာပေအပြုအမူများအသုံးပြုမှုအရေအတွက်စွဲ၏ဒီဂရီနှင့်ညီညွတ်သောတောင်းဆိုမှုများကိုမထောက်ခံပါဘူး။