ညစ်ညမ်း: တစ် $ 97 ဘီလီယံအထိစက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောသက်ရောက်မှု (2018)