ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Execution ၏ Interaction စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက် (ကျနော်-PACE) မော်ဒယ်: Update ကိုအင်တာနက်သုံးစွဲပုံမမှန်ကျော်လွန်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမှ General များနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (2019) ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဇာတ်ကောင်များ၏သတ်မှတ်ချက်