မိသားစုသုတေသီများကများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2015): ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ရိုမန်းတစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏သမိုင်းနှင့်လက်တွေ့ဆန်းစစ်ခြင်း