အသက်, မှထုတ်ပြန်သောနှင့်လူကြိုက်များသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းဗွီဒီယိုများ (2018) တွင်ပျော်ရွှင်မှု