အိမ်မထောင်မီလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုခါနီးအမေရိကန်တွေရဲ့သဘောထားကို: တစ်ဦးကအမျိုးသား Panel ကိုသုံးသပ်ခြင်း (2014)