ကွဲပြားရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏ centerfold ပုံရိပ်တွေထိတွေ့အောက်ပါယောက်ျားကိုကြည့်ဆီသို့အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့သဘောထားတစ်ခုစမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2015)