အဆိုပါဥပစာ (2019) ထက်ကျော်လွန်သွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ဖြစ်စဉ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ objectified လူ့ပစ်မှတ်များနှင့်တ္ထုဆီသို့ဦးတည်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်