သီးခြားအင်တာနက်ကလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဘဝကျေနပ်မှုအကြားအစည်းအရုံး: အထီးကျန်ခြင်းနှင့်စီးပွားပျက်ကပ်၏အာမခံအကျိုးသက်ရောက်မှု (2018)