ရိုမန်းတစ်စုံတွဲများ (2018) အနက်တစ်ဦးချင်းနှင့်ပူးတွဲညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: ပိတ်ထားသောတံခါးပေါက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ