ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder