အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုနှင့်အခြားကိစ္စများ: တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ မာကု Griffiths ကပါရဂူဘွဲ့။ , (2016)

Addiction.journal.gif