အင်တာနက်ကို-based လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ compulsive အသုံးပြုမှု: အ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) (2014) ၏လိုက်လျောညီထွေနှင့်အတည်ပြု