အရွယ်ရောက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီးအလွဲသုံးမှုဝေဖန် Criminological နားလည်သဘောပေါက်: သုတေသနနှင့်သီအိုရီအတွက်နယူးတိုးတက်ရေးပါတီလမ်းညွှန်များ (2015)