အနောက်တိုင်းကျေးလက်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Maharashtra ပြည်နယ်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများများထဲမှဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ (2018)