ကောလိပ်ကျောင်းသားများများထဲတွင်ကျဘာစွဲမြား: A ပျံ့နှံ့နေတဲ့လေ့လာမှု (2017)

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်အနိုင်ကျင့်ခြင်း